U bevindt zich in
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's start Aanbieding Actieplan NOIV Definities Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Antwoord op Motie Gebruik stijgt ontwikkeling stagneert Hergebruik info op Overheid.nl Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
Definities

Definitie volgens ForumStandaardisatie (Nederlandse wettekst) op 23 okt 2020:
 1. de benodigde documentatie laagdrempelig beschikbaar is;
 2. er geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht;
 3. er voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens (door)ontwikkeling van de standaard;
 4. en de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie verzekerd zijn.

Definitie volgens Wikipedia op 20 mei 2020:
 1. De standaard is geadopteerd en zal worden onderhouden en gehandhaafd door een non-profitorganisatie op basis van openlijk toegankelijke besluitvorming-procedures voor alle geïnteresseerde partijen, op democratische grondslag;
 2. De standaard is gepubliceerd en over de specificaties kan vrijelijk, of tegen een nominale bijdrage, worden beschikt;
 3. Het intellectueel eigendom van, en mogelijke patenten op de gehele standaard of delen daarvan, zijn onherroepelijk vrijgesteld van licentierechten;
 4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

Definitie volgens Wikibooks op 02 nov 2019
 1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
 2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
 3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
 4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;

Definitie volgens Free Software Foundation Europe op 03 nov 2019:
 1. Volledig geëvalueerd kan worden door het publiek, geen beperkingen kent in het gebruik en toegankelijk is voor alle betrokkenen;
 2. Geen onderdelen of uitbreidingen heeft die afhankelijk zijn van formaten of protocollen die zelf niet aan de definitie van een OpenStandaard voldoen;
 3. Vrij is van juridische en technische clausules die het gebruik door andere betrokkenen of andere bedrijfsmodellen beperken;
 4. Onafhankelijk van één bepaalde producent beheert en verder ontwikkeld wordt in een proces dat volledig open staat voor concurrenten en andere derden;
 5. Beschikbaar is in verschillende volledige implementaties van concurrerende producenten of waarvan een volledige implementatie voor alle partijen beschikbaar is.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 201022a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
19846 µsec.
9110 bytes
01 jan 2017
23 okt 20120