Hoofdstuk: OpenData
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenData Hergebruik OpenData WHO Manieren Wat is OpenData Wet Hergebruik
WHO Manieren

Op 18 juli 2015 is de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (WHO) in werking getreden.
Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie.
Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

De WHO kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
De praktische uitvoering van deze wet beslaat verschillende informatietypen:
  1. Webteksten
  2. Beeldmateriaal
  3. Documenten
  4. Data-sets

Onduidelijkheden
Er vindt nog overleg plaats over definities en de uitleg/interpretatie van de WHO, met name met betrekking tot documenten en OpenData.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230321a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: InformatieHuishouding op 05 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
25 Sep 2023
25121 µsec.
4678 Bytes
05 apr 2022
05 apr 2022