DWARSLIGGER
WHO Manieren

Op 18 juli 2015 is de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (WHO) in werking getreden.
Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie.
Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

De WHO kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
  • Reactief, waarbij pas na een verzoek daadwerkelijk herbruikbare informatie wordt geleverd aan de vrager.
  • Actief, waarbij alle informatie in herbruikbare formats wordt gepubliceerd.

De praktische uitvoering van deze wet beslaat verschillende informatietypen:
  1. Webteksten
  2. Beeldmateriaal
  3. Documenten
  4. Data-sets


Onduidelijkheden
Er vindt nog overleg plaats over definities en de uitleg/interpretatie van de WHO, met name met betrekking tot documenten en OpenData.

Bron: InformatieHuishouding op 05 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
08 Aug 2022
1531 µsec.
5233 Bytes
05 apr 2022
05 apr 2022