Hoofdstuk: Home
Dwarsligger

Hoofdstuk
Wet Digitale Overheid Taalgebruik Ter Info Toegankelijkheid Veilig Internetten Voorschriften Websites Website Maken Websites Getest Wetgeving Creative Common Licenties OS Voor- en Nadelen OpenData OpenOverheid OpenSource OpenStandaard Overheids ICT

Pagina's
Index
Bronnen ICT Bezuiniging Overheden

Bladwijzer
Extern Nieuws
Index

Over de OpenData, OpenSource, OpenStandaarden en OpenOverheid is al heel veel geschreven.
Op deze website proberen we e.e.a. kort en bondig samen te vatten.
OpenData, is data die vrij (her-)gebruikt mag worden.
OpenSource, is software, waarvan de broncode beschikbaar is.
OpenStandaard, is data waarvan de eigenschappen goedgekeurd zijn en deze eigenschappen openbaar zijn.
OpenOverheid, de overheid werkt aan meer openbaarheid, transparantie en snelle verantwoording.

Over de juiste schrijfwijzen van open dingen zijn de meningen verdeeld, daarom schrijven wij het als volgt:
OpenData, OpenSource, OpenStandaard en OpenOverheid.

In het hoofdstuk Websites Getest hebben we websites van gemeenten, provincies en waterschappen getest op:
  1. Fouten in de HTML (volgens het World Wide Web Consortium (W3C)
  2. Staat er informatie over auteursrecht op de website
  3. Staat er (een link naar) de verplichte toegankelijkheids verklaring op de website
  4. Voldoen de downloads aan de verplichte OpenStandaarden
  5. Is deze overheid per email te bereiken, of alleen middels een web-formulier
  6. Wat is het gebruikte CMS systeem

Op deze website zijn de diverse linken van een kleur voorzien:
Op deze website worden geen scrips op uw computer gestart (javascript e.d.) en worden geen cookies gebruikt.
Alle communicatie tussen de server en uw browser bestaat uit puur HTML.
Alle software voor deze website werkt op de server en niet op uw pc.
Ook voldoet deze website (als één van de weinige) volledig aan de standaard van het World Wide Web Consortium (W3C).
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
11 Dec 2023
30859 µsec.
6503 Bytes
04 apr 2022
24 mrt 2023