Huidig Hoofdstuk
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's Start Mijn Brief over OpenStandaarden Aanbieding Actieplan NOIV Antwoord op Motie Definities Hergebruik info op Overheid.nl Het Nut Van OpenStandaarden ICT en bestekteksten Ontwikkeling Stagneert OpenStandaarden in de Samenleving Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
Voor Wie Verplicht

Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting.
Dit betekent dat organisaties bij inkoop van ICT-systemen en -diensten boven € 50.000 moeten vragen naar de relevante open standaarden op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie.

Met 'publieke sector' worden bedoeld: Als een organisatie ervoor kiest om een relevante open standaard met ;'pas-toe-of-leg-uit'-verplichting niet toe te passen, dan moet de organisatie hierover verantwoording opnemen in het jaarverslag.
Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksgebegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën.
Bron: ForumStandaardisatie op 05 december 2018.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211012a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
993 µsec.
8269 bytes
05 dec 2018
20 mei 2019